HISTORIA NASZEJ WSPÓLNOTY

Wspólnota bierze swój początek z adoracji przed Najświętszym Sakramentem i modlitwy kilku osób, w sercach których powstało pragnienie głębszej relacji z Jezusem i Jego Matką. Podczas wspólnego rozeznawania z księdzem Krzysztofem Wernickim, Bóg dał nam konkretne słowa, które zapoczątkowały powstanie wspólnoty:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.” – Mt 11,28 oraz

„Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.”

Iz 56,7

8 GRUDNIA 2015 wspólnota oficjalnie rozpoczęła swoją działalność pod nazwą DOM MARYI.

Powstał „dom”, miejsce gdzie mogliśmy się regularnie spotykać, modlić się, rozmawiać i dzielić doświadczeniem wiary.

Naszą patronką jest MARYJA – Matka Słowa Bożego i Matka Pięknej Miłości. Chcemy tak jak Ona żyć Słowem Bożym w codzienności, zapraszać Jezusa do naszych serc, rodzin i domów. Relacje z Jezusem pogłębiamy poprzez wspólną Eucharystie, adoracje NS, formacje duchową i ludzką oraz modlitwę różańcową i Słowem Bożym. 

Nasza wspólnota jest różnorodna, skupia ludzi o różnej duchowości, samotnych i w związkach, młodszych i starszych, na początku drogi z Jezusem i tych, którzy chcą pogłębić swoją wiarę. To wspaniała przestrzeń charyzmatów, darów, talentów którą wykorzystujemy by wzrastać w Miłości i służyć innym.  Posługujemy na wiele sposobów.

ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Nasza posługa obejmuje prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy piątek o godz. 20.00 u Pallotynów na Kopcu. Pierwszy piątek miesiąca to Uwielbienie Jezusa Chrystusa – Wieczór ChwałyTrzeci piątek to adoracja z modlitwą o uzdrowienie i posługą modlitwą wstawienniczą.

Każda ostatnia niedziela w miesiącu to Msza Święta razem z wiernymi o godz. 10.00 na Kopcu, gdzie wspólnie modlimy się i śpiewamy. To także czas, kiedy dzielimy się krótkim świadectwem działania Boga w naszym życiu. Po Eucharystii zapraszamy na kawę i ciasto, by móc razem świętować .

SKRZYNKA S.O.S

Chcesz złożyć swoją intencję modlitewną? Napisz do nas

Na każdej adoracji można złożyć swoją intencje do skrzynki sos – wspólnota codziennie modli się w tych intencjach a raz w miesiącu, w pierwszy wtorek odprawiana jest Msza Święta o godz.19.30.

Organizujemy także rekolekcje, warsztaty i  wydarzenia ewangelizacyjne.

SPOTYKAMY SIĘ W KAŻDY WTOREK

LIDERZY WSPÓLNOTY

Marta i Grzegorz Ćwietnia

OPIEKUN WSPÓLNOTY

ksiądz Jacek Jezierski