Jesteśmy katolicką wspólnotą modlitewną, naszym charyzmatem i tym co nas łączy jest MIŁOŚĆ do Jezusa, do innych ludzi i siebie samych.

Wspólnota bierze swój początek z adoracji przed Najświętszym Sakramentem i modlitwy kilku osób, w sercach których powstało pragnienie głębszej relacji z Jezusem i Jego Matką. Podczas wspólnego rozeznawania z księdzem Krzysztofem Wernickim, Bóg dał nam konkretne słowa, które zapoczątkowały powstanie wspólnoty:

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię.” Mt 11,28 oraz

„Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.” Iz 56,7

Powstał „dom”, miejsce gdzie mogliśmy się regularnie spotykać, modlić się, rozmawiać i dzielić doświadczeniem wiary.

 8 grudnia 2015 roku wspólnota oficjalnie rozpoczęła swoją działalność pod nazwą DOM MARYI. Naszą patronką jest MARYJA- Matka Słowa Bożego i         Matka Pięknej Miłości. Chcemy tak jak Ona żyć Słowem Bożym w codzienności, zapraszać Jezusa do naszych serc, rodzin i domów. Relacje z Jezusem pogłębiamy poprzez wspólną Eucharystie, adoracje NS, formacje duchową i ludzką oraz modlitwę różańcową i Słowem Bożym. Nasza wspólnota jest różnorodna, skupia ludzi o różnej duchowości, samotnych i w związkach, młodszych i starszych, na początku drogi z Jezusem i tych, którzy chcą pogłębić swoją wiarę. To wspaniała przestrzeń charyzmatów, darów, talentów którą wykorzystujemy by wzrastać w Miłości i służyć innym. Nasza posługa  obejmuje :

  • prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy piątek o 20.00 u Pallotynów na Kopcu
  • pierwszy piątek miesiąca to Uwielbienie Jezusa Chrystusa -WIECZÓR CHWAŁY
  • trzeci piątek to adoracja z modlitwą o uzdrowienie i posługą modlitwą wstawienniczą
  • na każdej adoracji można złożyć swoją intencje do skrzynki sos – wspólnota codziennie modli się w tych intencjach a raz w miesiącu, w pierwszy wtorek odprawiana jest Msza Święta o godz.19.30
  • ostatnia niedziela w miesiącu to Msza Święta razem z wiernymi o godz. 10.00 w kaplicy na Kopcu, gdzie wspólnie modlimy się, śpiewamy i zapraszamy na kawę i ciasto
  • organizujemy też rekolekcje, warsztaty, wydarzenia ewangelizacyjne

Opiekun wspólnoty – ks. Jacek Jezierski

Liderzy wspólnoty – Marta i Grzegorz Ćwiertnia

Spotkania we wtorki o 19.30 – Pallotyni Kopiec

„Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.”

Iz 56,7

lat temu się zaczęło...